25 มีนาคม 2562 แม่ฮ่องสอนหมอกควันยังวิกฤติ กระทบหนักต้องยกเลิกเที่ยวบิน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/403728

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 255 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงานผลการยกเลิกเที่ยวบิน ตั้งแต่ วันที่ 28 ก.พ. 2562 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 23 มี.ค. 2562 ได้มีการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 44 เที่ยวบิน ล่าช้า 8 เที่ยวบิน แยกเป็นสายการบินนกแอร์ ยกเลิก 4 เที่ยวบิน, สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยกเลิก 34 เที่ยวบิน ล่าช้า 2 เที่ยวบิน และสายการบิน วิสดอมแอร์เวย์ ยกเลิก 6 เที่ยวบิน ล่าช้า 6 เที่ยวบิน สำหรับในวันที่ 24 มี.ค. 2562 จากสถานการณ์หมอกควันที่หนาทึบมากกว่าเมื่อวาน โดยค่าทัศนวิสัย เริ่มต้นที่ 1,500 เมตรต่อเนื่องจาก เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สายการบินทุกสายต้องยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องทั้งวัน เป็นวันที่ 3 นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานค่าทัศนวิสัยเช้าวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ห้วงเวลา 07.00 น. – 1500 เมตร +หมอกควัน, 08.00 น. – 1500 เมตร +หมอกควัน, 09.00 น. – 1500 เมตร +หมอกควัน โดยค่าทัศนวิสัยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหมอกควันมีการกระจายหนาทึบเพิ่มมากขึ้น

ที่มาของรูปภาพ:https//www.siamrath.com